Menu Główne

Kierownictwo i struktura organizacyjna

Na czele ministerstwa stoi Minister Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego Michael Stübgen wraz ze swoimi sekretarzami stanu Uwe Schülerem (szef urzędu) i Dr. Markus Grünewald.

Powiązany wydział prasowy i public relations z jednej strony informuje przedstawicieli mediów o decyzjach politycznych i bieżących wydarzeniach, a z drugiej strony opinię publiczną, ogół społeczeństwa i konkretne grupy docelowe w zależności od tematu.

Resort MIK jest podzielony na sześć wydziałów tematycznych i zadaniowych z podległymi jednostkami specjalistycznymi. Poniższy schemat organizacyjny przedstawia dokładną strukturę organizacyjną i odpowiedzialne osoby kontaktowe.

Na czele ministerstwa stoi Minister Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego Michael Stübgen wraz ze swoimi sekretarzami stanu Uwe Schülerem (szef urzędu) i Dr. Markus Grünewald.

Powiązany wydział prasowy i public relations z jednej strony informuje przedstawicieli mediów o decyzjach politycznych i bieżących wydarzeniach, a z drugiej strony opinię publiczną, ogół społeczeństwa i konkretne grupy docelowe w zależności od tematu.

Resort MIK jest podzielony na sześć wydziałów tematycznych i zadaniowych z podległymi jednostkami specjalistycznymi. Poniższy schemat organizacyjny przedstawia dokładną strukturę organizacyjną i odpowiedzialne osoby kontaktowe.