Menu Główne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego (MIK)

Headerbild Eckgebäude MIK Henning-von-Tresckow-Strasse
Headerbild Eckgebäude MIK Henning-von-Tresckow-Strasse

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego (MIK) w rządzie kraju związkowego

Rząd kraju związkowego Brandenburgia składa się z premiera oraz ministrów krajów związkowych. Premier jest wybierany przez Landtag w tajnym głosowaniu, a następnie mianuje ministrów. Określa on wytyczne polityki rządowej i jest odpowiedzialny przed parlamentem. W ramach tych wytycznych każdy minister samodzielnie i na własną odpowiedzialność zarządza powierzoną dziedziną. Oprócz Kancelarii Stanu, stanowiącej urząd premiera, Brandenburgia posiada w sumie dziewięć ministerstw specjalistycznych. Podobnie jak Kancelaria Stanu, są to „najwyższe władze państwowe” na czele administracji państwowej.

Stanowisko ministra spraw wewnętrznych i samorządu terytorialnego i jednocześnie wicepremiera od 20 listopada 2019 r. piastuje Michael Stübgen. W wykonywaniu swoich obowiązków służbowych jest wspierany przez dwóch sekretarzy stanu, Uwe Schülera (szefa urzędu) i Dr. Markus Grünewald.

Więcej informacji na temat rządu kraju związkowego:
https://www.brandenburg.de

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego (MIK) w rządzie kraju związkowego

Rząd kraju związkowego Brandenburgia składa się z premiera oraz ministrów krajów związkowych. Premier jest wybierany przez Landtag w tajnym głosowaniu, a następnie mianuje ministrów. Określa on wytyczne polityki rządowej i jest odpowiedzialny przed parlamentem. W ramach tych wytycznych każdy minister samodzielnie i na własną odpowiedzialność zarządza powierzoną dziedziną. Oprócz Kancelarii Stanu, stanowiącej urząd premiera, Brandenburgia posiada w sumie dziewięć ministerstw specjalistycznych. Podobnie jak Kancelaria Stanu, są to „najwyższe władze państwowe” na czele administracji państwowej.

Stanowisko ministra spraw wewnętrznych i samorządu terytorialnego i jednocześnie wicepremiera od 20 listopada 2019 r. piastuje Michael Stübgen. W wykonywaniu swoich obowiązków służbowych jest wspierany przez dwóch sekretarzy stanu, Uwe Schülera (szefa urzędu) i Dr. Markus Grünewald.

Więcej informacji na temat rządu kraju związkowego:
https://www.brandenburg.de