Menu Główne

Zakres kompetencji resortu spraw wewnętrznych i samorządu terytorialnego

  • Bild: Headerbild 5 Feuerwehr
  • Bild: Symbolbild Polizei Brandenburg
  • Bild: Headerbild Brandenburg

    © vegefox.com - stock.adobe.com

  • Bild: Headerbild 1 Feuerwehr
  • Bild: Headerbild Digitalfunk 1

    ZDPol ASBB

Bezpieczna i nowoczesna Brandenburgia z atrakcyjnymi warunkami do życia we wszystkich częściach kraju związkowego: Nad tym każdego dnia pracuje około 600 pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego (MIK), a także około 10 000 pracowników w podległych mu urzędach.

Główne dziedziny mieszczące się w zakresie kompetencji MIK to bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona konstytucji, ochrona przeciwpożarowa i służba ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych, sprawy związane z samorządem terytorialnym, digitalizacja administracji (e-administracja), a także prawo konstytucyjne, administracyjne i wyborcze, sprawy cudzoziemców i obywatelstwa. W zakresie kompetencji MIK pozostają również organy ds. wniosków, takie jak organy ds. wywłaszczeń lub fundacji.

Jednym z głównych zadań tego resortu jest zapewnienie ciągłego utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego. Aktualnie stanowi to szczególne wyzwanie dla około 8 000 brandenburskich policjantów oraz organu ds. ochrony konstytucji.

Ze względu na swoje przygraniczne położenie, bliskość metropolii Berlin oraz ważną oś komunikacyjną Wschód-Zachód, Brandenburgia stoi przed szczególnymi wyzwaniami w walce z przestępczością. Brandenburgia ściśle współpracuje z policją berlińską i polską przy wyjaśnianiu przestępstw i prowadzeniu dochodzeń w sprawie podejrzanych.

Organ ds. ochrony konstytucji informuje rząd kraju związkowego, parlament kraju związkowego i społeczeństwo o działaniach antykonstytucyjnych i zagrażających bezpieczeństwu, a także o działaniach szpiegowskich. W całym kraju wspiera inicjatywy przeciwko ekstremizmowi.

Ochrona przeciwpożarowa i służba ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych opiera się przede wszystkim na dobrowolnej pracy obywateli w ochotniczej straży pożarnej i organizacjach pomocowych zaangażowanych w ochronę przed skutkami klęsk żywiołowych. Ministerstwo jako najwyższy organ ds. ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych wspiera i promuje to zadanie w sposób celowy.

Rząd kraju związkowego przywiązuje dużą wagę do równych warunków życia we wszystkich częściach kraju i silnej rodziny samorządowej. Jako naczelny organ nadzoru samorządów MIK dba o to, by cztery miasta na prawach powiatu, 14 powiatów i ich gminy właściwie wypełniały swoje zadania. Kontroluje on działalność gospodarczą samorządów i wspiera je w procesie cyfryzacji administracji.

Brandenburgia stanowiąca zróżnicowany i perspektywiczny kraj związkowy potrzebuje nowoczesnej administracji. Obszar e-administracji jest jednym z kluczowych zagadnień MIK. Dokładamy wszelkich starań, aby obywatele Brandenburgii i przedstawiciele gospodarki mogli korzystać z administracji cyfrowej w całym kraju związkowym. Do końca 2022 r. powinno być możliwe przetwarzanie procedur w całości w trybie online.

Resort ten obejmuje Prezydium Policji, Centralną Służbę Policji, Wyższą Szkołę Policyjną, Centralny Urząd do Spraw Cudzoziemców, Szkołę Krajową i Techniczny Instytut ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Przed Skutkami Klęsk Żywiołowych, Państwową Służbę Informacji Geodezyjnej i Geograficznej, Brandenburską Służbę Informatyczną, Krajową Wyższą Szkołę Administracji Publicznej oraz Państwowy Urząd Egzaminacyjny ds. Karier Administracyjnych.

Bezpieczna i nowoczesna Brandenburgia z atrakcyjnymi warunkami do życia we wszystkich częściach kraju związkowego: Nad tym każdego dnia pracuje około 600 pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego (MIK), a także około 10 000 pracowników w podległych mu urzędach.

Główne dziedziny mieszczące się w zakresie kompetencji MIK to bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona konstytucji, ochrona przeciwpożarowa i służba ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych, sprawy związane z samorządem terytorialnym, digitalizacja administracji (e-administracja), a także prawo konstytucyjne, administracyjne i wyborcze, sprawy cudzoziemców i obywatelstwa. W zakresie kompetencji MIK pozostają również organy ds. wniosków, takie jak organy ds. wywłaszczeń lub fundacji.

Jednym z głównych zadań tego resortu jest zapewnienie ciągłego utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego. Aktualnie stanowi to szczególne wyzwanie dla około 8 000 brandenburskich policjantów oraz organu ds. ochrony konstytucji.

Ze względu na swoje przygraniczne położenie, bliskość metropolii Berlin oraz ważną oś komunikacyjną Wschód-Zachód, Brandenburgia stoi przed szczególnymi wyzwaniami w walce z przestępczością. Brandenburgia ściśle współpracuje z policją berlińską i polską przy wyjaśnianiu przestępstw i prowadzeniu dochodzeń w sprawie podejrzanych.

Organ ds. ochrony konstytucji informuje rząd kraju związkowego, parlament kraju związkowego i społeczeństwo o działaniach antykonstytucyjnych i zagrażających bezpieczeństwu, a także o działaniach szpiegowskich. W całym kraju wspiera inicjatywy przeciwko ekstremizmowi.

Ochrona przeciwpożarowa i służba ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych opiera się przede wszystkim na dobrowolnej pracy obywateli w ochotniczej straży pożarnej i organizacjach pomocowych zaangażowanych w ochronę przed skutkami klęsk żywiołowych. Ministerstwo jako najwyższy organ ds. ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych wspiera i promuje to zadanie w sposób celowy.

Rząd kraju związkowego przywiązuje dużą wagę do równych warunków życia we wszystkich częściach kraju i silnej rodziny samorządowej. Jako naczelny organ nadzoru samorządów MIK dba o to, by cztery miasta na prawach powiatu, 14 powiatów i ich gminy właściwie wypełniały swoje zadania. Kontroluje on działalność gospodarczą samorządów i wspiera je w procesie cyfryzacji administracji.

Brandenburgia stanowiąca zróżnicowany i perspektywiczny kraj związkowy potrzebuje nowoczesnej administracji. Obszar e-administracji jest jednym z kluczowych zagadnień MIK. Dokładamy wszelkich starań, aby obywatele Brandenburgii i przedstawiciele gospodarki mogli korzystać z administracji cyfrowej w całym kraju związkowym. Do końca 2022 r. powinno być możliwe przetwarzanie procedur w całości w trybie online.

Resort ten obejmuje Prezydium Policji, Centralną Służbę Policji, Wyższą Szkołę Policyjną, Centralny Urząd do Spraw Cudzoziemców, Szkołę Krajową i Techniczny Instytut ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Przed Skutkami Klęsk Żywiołowych, Państwową Służbę Informacji Geodezyjnej i Geograficznej, Brandenburską Służbę Informatyczną, Krajową Wyższą Szkołę Administracji Publicznej oraz Państwowy Urząd Egzaminacyjny ds. Karier Administracyjnych.